Alle er velkomne til at deltage i arbejdet.

 

Onsdag den 24. oktober  fra 17.00 til ca. 19.30

afholdes der åbent møde for alle på

Bramdrup Skole

 

Mødet er opfølgning på det møde der blev afholdt i april 2018 (se mere nedenfor).

 

Dagorden:

17.00 velkomst og 2 spørgsmål v/ Benny Pedersen (Borgerforeningen) & Henrik Bøystrup (Lokalrådet)

17.10 velkomst og 2 spørgsmål v/ Mads Vilstrup Hoeg (Bramdrup Skole)

17.20 5 minutters indlæg om + 2 spørgsmål til hvert af sporene:

  - Infrastruktur - trafik/veje v/ Ove Østerby Hansen

  - Natur: Dammen og Troldhedestien v/ Benny Pedersen

  - Nej. Det er for børn v/ Fredrik Seistrup

  - Unge med de unge v/ Morten Eskelund

  - Samle, Bramdrupdam braget, branding v/ Thomas Tronhus

  - Story: Gode hverdagsklip v/ Anne Mette Kold

18.00 Lidt til maven og ganen med mulighed for løs snak

18.20 De 5 spor og skolen byder "indenfor" til videre dialog og gode input

19.00 Der vises rundt på skolen. Input til skolen

19.30 Tak for i dag

 

Der bliver således god mulighed for at du kan komme med dine tanker om Bramdrupdam.

 

Mødet arrangeres af Bramdrupdam Borgerforening, Bramdrupdam Lokalråd og Bramdrup skole.

 

Alle er velkomne – Kolding Byråd også inviteret.

 

Af hensyn til pladsen, vil vi gerne have tilmeldinger via denne side.

(ved tilmelding beder vi dig oplyse email-adresse. Vi bruger KUN email-adressen til  evt. opfølning på mødet).

 

Får du ikke tilmeldt dig, så mød op alligevel - der er også plads til dig.

 

Evt. spørgsmål til formand@bramdrupdam.com

 

Historikken

I april 2018 afholdt vi det først "borgermøde" i Bramdrupdam 2.0-regi.

Der var spændende indlæg af:

Ole Alsted. Medlem af Kolding byråd og formand for Lokaldemokratiudvalget i Kolding Kommune.
Merete Due Paarup. Iværksætter og ideskaber fra Jordrup, hvor hun har lavet lignende møder og var også aftenens tovholder. Medlem af Kolding byråd.
Jakob Stagaard. Formand for skolebestyrelsen på Bramdrup skole og medlem af Bramdrupdam Lokalråd. Trafikken ved skolen og Vejlevej/Nørreskovgårdsvej.
Mads Vilstrup Hoeg. Skoleleder på Bramdrup skole.
Johanne Methmann Tarpgaard, Kolding Kommune, udviklingskonsulent og projektkoordinator for Troldhedeprojektet. Hun gav et indlæg om Troldhedeprojektet og Bramdrup Dam.


Borgermødet i april gav 10 spor, som vi nu arbejder videre med:

Infrastruktur - trafik/veje - tovholder Ove Østerby Hansen
Natur: Grønne Spots - sporet startes op senere
Natur: Dam og Troldhedesti - tovholder Benny Pedersen
Nøj. Det er for børn - tovholder Fredrik Seistrup
Ung med de unge - tovholder Morten Eskelund
Samle og synliggøre - tovholder Thomas Tronhus
Peak events, Bramdrup braget, ren by - tovholder Thomas Tronhus
Story: Branding/DNA (www, FB m.m.) - tovholder Thomas Tronhus
Story: Gode hverdagsklip - tovholder Anne Mette Kold
Fundraising - tovholder Pernille Koch


Evt. spørgsmål til formand@bramdrupdam.com